KURULLAR

ORGANİZASYON KOMİTESİ

15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi Başkanı ve 7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı Başkanı
Melda TÜRKOĞLU

15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi Sekreteri

Sema TURAN

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı Sekreteri

Sariyya MAMMADOVA


TÜRK DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLER YOĞUN BAKIM DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Başkan :
Melda Türkoğlu

2. Başkan: Bilgin Cömert

Sekreter: Defne Altuntaş

Sayman : Müge Aydoğdu

Üye: Arzu Topeli İskit

Üye: Sema Turan

Üye : Cenk Kıraklı

Üye: Ezgi Özyılmaz

Bildiri Değerlendirme Kurulu

Levent Yamanel ( Başkan)

Defne Altıntaş

Dilek Kazancı

Müge Aydoğdu

Ezgi Özyılmaz