15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
EL HİJYENİNE UYUMUMUZ NASIL?
EMRE AYDIN 1 RECEP TEKİN 2 FATMA YILMAZ AYDIN 1 MEHMET EMİN YILMAZ 1

1- DİCLE ÜNİVERSİTESİ İÇ HASTALIKLARI AD
2- DİCLE ÜNİVERSİTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI AD
 
Özet:

Giriş Ve Amaç: El hijyeni sağlık hizmetiyle ilişkili infeksiyonların ve antimikrobiyallere dirençli patojenlerin yayılımının önlenmesinde en önemli ve en basit infeksiyon kontrol önlemidir. Ancak sağlık kuruluşlarında el yıkamaya uyumsuzluk büyük bir sorun oluşturmaktadır.

Materyal-Metod: Dicle Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Yoğun Bakım Ünitesinde 01 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında çalışan doktor, hemşire, hasta bakıcı, temizlik personeli, diğer(hasta yakını vb) hastane enfeksiyon komitesi tarafından gözlemlenmiş ve uygun  el hijyeni gözlem sayısı ve el hijyeni uyum oranları hesaplanmıştır.

Bulgular: Toplam el hijyeni gözlem sayısı 489 , uygun el hijyeni gözlem sayısı 414,  el hijyeni uyum oranı %84.66, temizlik personeli el hijyenine en uyum sağlayan çalışan olarak tespit edilmiştir.

Sonuç: Sağlık hizmetiyle ilişkili infeksiyonlar; hastanede uzamış yatışa, hastalarda uzun süre normal yaşamdan uzak kalmaya, mikroorganizmalarda antimikrobiyal direncinde artışa, artmış maliyete ve ölüme sebep olmaktadır. Bu tür infeksiyonların önlenmesi sağlık kuruluşlarının öncelikli amacı olmalıdır.

 

Anahtar Kelime: el hijyeni, sağlık çalışanı, enfeksiyon

 

El Hijyeni Uyum Oran Dağılımı
Meslek Uygun El Hijyeni Gozlem Sayısı Toplam El Hijyeni Gozlem Sayısı El Hijyeni Uyum Oranı
Diğer 12 28 42,86
Doktor 101 120 84,17
Hasta Bakıcı 99 116 85,34
Hemşire 134 155 86,45
Temizlik Personeli 68 70 97,14
Toplam 414 489 84,66