15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
HİPERTANSİF OLAN POSTPARTUM HASTADA GELİŞEN POSTERİOR REVERSİBL ENSEFALOPATİ SENDROMU OLGU SUNUMU
MEHMET EMİN YILMAZ 1 EMRE AYDIN 1 FATMA YILMAZ AYDIN 1 YAŞAR YILDIRIM 1 ZÜLFÜKAR YILMAZ 1 ALİ KEMAL KADİROĞLU 1

1- DİCLE ÜNİVERSİTESİ İÇ HASTALIKLARI AD
 
Özet:

 

GİRİŞ: Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromu (PRES) şuur değişikliği, görme ile ilgili problemler ve nöbetler ile seyreden bir sendromdur. Sıklıkla ani yükselen ve kompanse edilemeyen kan basıncına bağlı olarak; preeklampsi- eklampsi, böbrek hasarı, enfeksiyonlar ve immunosüpressif ilaçlar zemininde gelişir. Patofizyolojinin temelini beyin dokusunda gelişen vazojenik ödem oluşturur. Bu olgu sunumunda sekelsiz iyileşen PRES olgusunun yoğun bakımda takip ve tedavisinin sunulması amaçlanmıştır.

OLGU: 38 yaşında 8. Gebeliği olan 28 haftalık gebe dış merkezde kan basıncının 200/120 ve şuur bulanıklığı gelişmesi üzerine acil sezeryan operasyonuna alındı. Yapılan tetkiklerinde Kreatinin: 3,17 mg/dL, Üre: 112 mg/dL, ALT: 193 U/L, AST: 263 U/L, LD: 1079 U/L,  WBC: 22,180 10e3/uL,  Plt:119.700 10e3/uL saptanması üzerine hasta yoğun bakımımıza entübeli şekilde kabül edildi. Kan basıncı kontrolü için nitrogliserin başlandı. Hemodinamisi kontrol altına alındıktan sonra yatışının 2. gününde weaning planlandı. Eksütabasyon sonrasında hastanın baş ağrısı ve görme bulanıklığı, çift görme olması üzerine çekilen kranial tomografide her iki hipokampüs ve oksipital bölgede silik sınırlı hipodens alanlar izlenmesi üzerine hastaya kranial MR görüntülemesi yapıldı ve raporunda her iki oksipital, subkortikal beyaz cevherde T2 ve FLAIR görüntülerde hiperintens simetrik sinyal değişiklikleri saptandı. Bunun üzerine hastaya postpartum  PRES tanısı kondu. Ortalama Arteriyel Basınçları normal sınırlarda olan hastanın çift görme ve baş ağrısı şikayetleri hafifledi. Takiplerinde kan basıncı 130/90 kreatinin: 1,85 mg/dL Üre: 65 mg/dL, ALT: 75 U/L, AST:60 U/L, LD: 256 U/L, WBC: 14.240 10e3/uL, Plt: 195.300 10e3/uL saptanması üzerine hasta Nefroloji servisine transfer edildi.

SONUÇ: Sıklıkla preeklampsi zemininde gelişen PRES sendromunu tanımak zor olabilir. Preeklampsili postpartum hastalarda baş ağrısı, görmede bulanıklaşma veya çift görme şikayetleri olursa PRES akla getirilmeli, erken teşhisi ve tedavisi ile sekel gelişimi önlenmelidir.

Anahtar Kelime: Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromu, hipertansiyon,eklampsi