15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
KOLANJİOSEPSİSE BAĞLI AKUT BÖBREK HASARI GELİŞEN 103 YAŞINDAKİ HASTA YÖNETİMİ
MEHMET EMİN YILMAZ 1 EMRE AYDIN 1 FATMA YILMAZ AYDIN 1 ZÜLFÜKAR YILMAZ 1 YAŞAR YILDIRIM 1 ALİ KEMAL KADİROĞLU 1

1- DİCLE ÜNİVERSİTESİ İÇ HASTALIKLARI AD
 
Özet:

 

GİRİŞ:  Yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) sepsis ve septik şok Akut Böbrek Hasarının (ABH) en önemli nedeni olup günümüzde YBÜ’lerinde sepsis ilişkili ABH yaygın ve önemli bir sorun haline gelmiştir. ABH ve sepsisin birlikteliği mortaliteyi arttırmaktadır. Özellikle geriatrik hasta populasyonunda  mortalite riski daha da artmaktadır.

OLGU: 103 yaşında bayan hasta acil servise karın ağrısı ateş ve sarılık şikayetiyle başvurdu. Yapılan tetkiklerinde WBC: 20,900 10e3/uL, CRP: 17,80 mg/dL, Prokalsitonin:50 ng/ml  ALT: 130 U/L, AST: 121 U/L, ALP: 258 U/L, GGT: 286 U/L, Total Bilirübin: 4,76 mg/dL, Direkt Bilirübin: 2,87 mg/dL, Üre: 82 mg/dL, Kreatinin: 1,88 mg/dL saptandı. Yapılan USG de safra kesesi  içeriği yogun olup, koledok geniş, intrahepatik safra yolları dilate saptandı. Hasta Kolanjiosepsis + ABH kliniği ile yoğun bakımımıza yatırıldı. Fizik muayenesinde dehidratasyon bulguları olan hastaya sıvı tedavisi, enfeksiyon hastalıkları önerisiyle meropenem tedavisi renal dozda başlandı. Tedavinin 8. gününde ateşi olmayan genel durumu düzelen hastanın laboratuar tetkiklerinde WBC: 6,400 10e3/uL, CRP: 3,18 mg/dL, Prokalsitonin:0,29 ng/ml  ALT: 18 U/L, AST: 13 U/L, ALP: 102 U/L, GGT: 74 U/L, Total Bilirübin: 0,96 mg/dL, Direkt Bilirübin: 0,49 mg/dL, Üre: 46 mg/dL, Kreatinin: 0,56 mg/dL olması üzerine hasta mevcut antibiyoterapi devamı için Gastroenteroloji kliniğine transfer edildi.

SONUÇ: YBÜ’e yatan hastalarda gerek sepsisin gerekse sepsis ilişkili ABH erken tedavisi mortalitenin azaltılmasında etkilidir.

 

Anahtar Kelime: Akut Böbrek Hasarı, Mortalite, Sepsis