15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİNİN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE MALİYET ANALİZİ
İSKENDER KARA 1 İNCİ KARA 1 YEŞİM ŞERİFE BAYRAKTAR 1 FARUK ÇİÇEKÇİ 1 HÜSEYİN YILMAZ 1 ATEŞ DUMAN 1 JALE BENGİ ÇELİK 1

1- SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 
Özet:

 Giriş:

Yoğun bakımlarda verilen hizmetin kalitesi hem mortalite oranları hem de sağ kalan hastaların daha sonraki yaşam kaliteleri ile yakından ilişkilidir. Fakat bu ileri hizmetler toplum için önemli bir maliyet yükü oluşturmaktadır. Yüksek eğitimli personel, modern ekipman, pahalı ilaçlar ve ileri tanısal test ve müdahaleler nedeniyle maliyetler artmaktadır. Bu nedenlerden dolayı YBÜ maliyetleri tüm hastane maliyetlerinin yaklaşık üçte birine tekabül etmektedir. Sağlığa ayrılan bütçe sınırlı olduğu için hastanelerin yöneticileri yoğun bakımlar gibi alt birimlerin kaynaklarını verimli kullanmalıdır.

Amaç:

Biz bu çalışmamızda hastanemiz yoğun bakımlarının bazı genel özelliklerini, yoğun bakım sonuçlarını ortaya koymayı, ayrıca gelir ve gider durumlarını analiz etmeyi amaçladık.

Yöntem:

Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi başlıca yedi adet dahili ve dört adet cerrahi yoğun bakım ünitesi ile hizmet vermektedir. Mayıs 2017-Mayıs 2018 tarihleri arasında yoğun bakımlara yatan 5722 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik verileri, yatış süreleri, yatış tanıları ve sonuçları kaydedildi. Hastaların maliyetleri ise üç kısım halinde gruplandırılarak analiz edildi. 

Bulgular:

Çalışmaya alınan 11 yoğun bakım ünitesi 2962 m2 alanda 134 yatak sayısı ile hizmet vermektedir. Kardiyoloji ve Acil Tıp yoğun bakım üniteleri 2.basamak hizmeti verirken diğerleri 3.basamaktır. Kardiyoloji, İç hastalıkları, Çocuk, Beyin cerrahi ve Anestezi YBÜ doluluk oranları daha yüksek olmuştur. Ortalama YBU yatış süreleri ise Çocuk, Yenidoğan, Anestezi ve Nöroloji YBÜ’lerde daha yüksek olmuştur. Mortalite oranları en düşük Yenidoğan ve Kardiyoloji YBÜ’lerde olurken, en yüksek oran göğüs hastalıkları YBÜ’de tespit edilmiştir. YBÜ’lerin toplam giderleri 28.952.133,04 TL olurken, gelir 30.555.040,35 TL olmuştur. Sonuçta 1.602.907,31 TL fark elde edilmiştir (Tablo-1).

Sonuç:

 

Çalışmamıza göre göğüs hastalıkları, kardiyoloji, iç hastalıkları, acil tıp, kalp-damar cerrahisi ve anestezi yoğun bakım ünitelerinin gelirleri giderlerini karşılayamamıştır. Fakat nöroloji, yenidoğan, çocuk, genel cerrahi ve beyin cerrahisi yoğun bakım üniteleri daha yüksek gelir elde ederek hastanemiz yoğun bakımlarının toplamda kendine yetmesini sağlamıştır. Ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yoğun bakım hizmetleri için ödeme yaparken basamak sistemini kullanmaktadır. Bizim çalışmada da görüldüğü gibi birbirinden çok farklı özellikleri olan ve farklı hasta tiplerinin takip edildiği yoğun bakımlarımıza aynı ödeme şeklinin kullanılması bazı üniteler için dezavantajlı olmuştur.