15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
İNHALE STEROİD KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN PERSİSTANT HIÇKIRIK OLGUSU
MURAT AKTAŞ 1 FİLİZ AKTAŞ 2 TURGUT TEKE 1

1- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIM BİLİM DALI
2- SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Özet:

 Hıçkırık , hemen hemen herkesi yaşamı boyunca birçok kez etkilemiş olan geçici ve sık bir durumdur. Hıçkırık, diyafragma ve interkostal kasların istem dışı aralıklı spazmodik kasılmalarıdır. Hıçkırık genelde 4-60 dakikada bir sıklıkla gelişir. Latince “singult” kelimesinden köken alır. Kas kasılmaları sonucu ile ani inspirasyon başlayarak glottisin kapanmasıyla karakteristik “hık” sesi gelişir. Hıçkırık başlangıç zamanına göre üçe ayrılır. Hıçkırık nöbeti son 48 saatte başlarken, persistant hıçkırık 48 saat ile bir ay arasında başlayan durumdur. İnatçı hıçkırık ise son bir aydan uzun süren hıçkırığı tanımlar. Etyolojisinde santral sinir sistemi hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, gastrointestinal hastalıklar, kardiyovasküler hastalıklar, n.phrenicus ve n.vagusirritasyonu, toksik ve metabolik durumlar, postoperatif dönem, ilaç kullanımı ve fizyolojik durumlar vardır.

Burada KOAH nedeniyle inhalesteroid kullanımına sekonder gelişen kandidaözefajitininpersistan hıçkırığa neden olduğu olguyu sunmayı amaçladık.

8 yıldır KOAH tanısıyla takip edilen 67 yaşında erkek hasta tarafımıza hıçkırık, bulantı-kusma, nefes darlığında artma şikayetleri ile başvurdu. Hastanın hıçkırık şikayeti üç hafta önce başlamış. Hıçkırık sürekli vasıftaymış, günlük faaliyetlerini ve uykusunu etkilemekteymiş. Son bir haftadır nefes darlığında artma ve bulantı-kusma şikayetleri eklenmiş. Hastanın özgeçmişinde hipertansiyon ve atriyalfibrilasyon tanıları mevcuttu.  Hastanın kullandığı ilaçlar tiotropium, vilanterol+flutikazonfuroat, salbutamol, diltiazem, asetilsalisilik asit, teofilin, losartan+hidroklorotiyazid idi.

Fizik muayenesinde vital bulguları stabil seyretmekteydi. Nörolojik muayenesi normaldi.

Solunum sistemi muayenesinde göğüs ön-arka çapı artmış, solunum sesleri yaygın hafiflemiş, ekspiryum uzamış ve yaygın ekspiratuarsibilanronküsler mevcuttu.

 Batın ultrasonografisi ve Beyin MRI normal olarak değerlendirildi. Hastaya üst gastrointestinal sistem endoskopisi yapıldı. Candidaözofajiti olarak değerlendirildi.

Hastaya hıçkırık nedeniyle nistatin,flukonazol, klorpromazin ve metoklopramide tedavisi başlandı. Hastanın hıçkırığı tedavi sonrası 3.günde düzeldi. Takiplerinde hıçkırık şikayeti tekrarlamadı.

İnhalesteroid kullanımına bağlı mantar enfeksiyonu sık gözlenen bir yan etkidir. İnhaler ilaç kullanım tekniğini ve inhalesteroid kullanımı sonrası ağzı su ile çalkalayarak gargara yapmayı, gargara yapılan suyun yutulmayıp tükürülmesi gerektiğini öğretmek hastaları mantar enfeksiyonlarından ve bunlara bağlı gelişebilecek olumsuz sonuçlardan koruyacaktır.