15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
EKOSONİK KATATER (EKOS) İLE TROMBOLİTİK TEDAVİ UYGULANAN MASİF PULMONER TROMBOEMBOLİSİ OLAN HASTA
KORHAN KOLLU 1 HASAN ŞENAY 1 TURGUT TEKE 1

1- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIM BİLİM DALI
 
Özet:

Masif pulmoner emboli hayatı tehdit eden solunum acilleri içerisindedir. Kontrendikasyon yoksa trombolitik tedavi masif pulmoner embolinin tedavisinde öncelikli tercihtir. Ancak trombolitik tedaviye bağlı hayatı tehdit eden hemorojilerin olma riski yüksektir. Bu nedenle son yıllarda düşük doz trombolitik tedaviler gündeme gelmiştir. EKOS tedavisi anestezi altında pıhtı ile tıkalı damara ultrason eşliğinde iğne yardımı ile girilmesi ve buradan bir zararsız bir tel yardımıyla ekosonik tromboliz kateterinin yerleştirilmesidir. Kateterden trombolitik ilacın verilmesi, aynı esna da da yüksek frekanslı bir ultrasonik dalga verilmesi esasına dayanır. Ultrason dalgaları, trombolitik ilacın, trombus permeabilitesini ve litik penetrasyonunu arttırmaktadır.

AMAÇ: Masif pulmoner embolisi olan ve EKOS yöntemi ile daha düşük dozlarda trombolitikle tedavi edilen hastayı sunmayı amaçladık.

OLGU: Anamnezinde 2 yıl önce geçirilmiş pulmoner emboli hikayesi olan 26 yaşında kadın hasta 1 gündür süren solunum sıkıntısı, öksürük ve hemoptizi nedenyile acile başvurdu. Geliş kan gazı ph 7,37, pCO2 26 pO2 123 HCO3 14,9 laktat 0,6 SaO2 92,8 idi. Geliş acil bt anjiosunda sağ ana pulmoner arterde ve segmental dallarında masif pulmoner tromboembolzm tespit edildi (Resim 1). Ekokardiyografisinde EF: %60, TY evre 2, Sağ kalp boşlukları geniş, sağ ventrikül apikali hipokinetik, PAB 70+10=80mmHg ölçüldü. Yoğun bakım ünitemizde girişimsel radyoloji tarafından pulmoner arter katateri takılarak EKOS yöntemiyle düşük doz tPA infizyonu (alteplaz ınf 1mg/saat) pulmoner arter kataterizasyonuyla  12 saat verildi. Hastanın kliniği ve vital bulguları hızlıca düzeldi. Kontrol eko sonucuna göre akut embolinin belirgin azaldığı kronik değişikliklerin  olduğu şeklinde yorumlandı. Trombolitik tedavi sonlandırıldı. Herhangi bir hemorojik komplikasyon yaşanmayan hasta antikoagulan tedaviyle servise devredildi.

SONUÇ: Masif pulmoner embolisi olan hastalarda endovasküler pulmoner kateterizasyon eşliğinde usg dalgaları ile pıhtının olduğu noktaya uygulanan trombolitik tedavide düşük dozlar kullanılarak başarılı sonuçlar elde etmek mümkündür