15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
HEPARİNİN İNDÜKLEDİĞİ TROMBOSİTOPENİ SONRASI FONDAPARNUKS VE SİTRATLI HEMODİYOFİLTRASYON UYGULMASI
hasan şenay

1- necmettin erbakan üniversitesi meram tıp fakültesi göğüs hastalıkları yoğun bakım
 
Özet:

Heparine bağlı trombositopeni heparin tedavisinin seyrek görülen ancak ciddi bir komplikasyonudur ve trombotik komplikasyonlar nedeniyle yüksek morbidite ve mortaliteye sahiptir. Heparine bağlı trombositopeni heparin kullanımını takiben genellikle 5-14. günlerde gelişir. Heparine bağlı trombositopeni geliştiğinde heparin tedavisi kesilmeli ve direkt trombin inhibitörleri başlanmalıdır. Heparine bağlı trombositopeni standart heparin kullanımında düşük molekül ağırlıklı heparine göre daha sık gözlenmektedir.. AMAÇ: Heparin infüzyonu eşliğinde hemofiltrasyon uygulaması sonrası, heparine bağlı trombositopeni gelişen bir olgu sunulması amaçlanmıştır OLGU Acil servise nefes darlığı şikayetiyle başvuran menengiom tanılı 41 yaşında ki hastada nefes darlığı şikayetiyle acil servise başvuruyor. Acil serviste hipoksi sebebiye entübe edildi. Hastanın yoğun bakımdaki tedavisinin ilerleyen günlerinde hastada idrar çıkışlarının azalması metabolik asidoz gelişmesi üzerine hemofiltrasyon uygulanmasına karar verildi. Heparin infüzyonu açılan hastada platelet sayısı hızlı şekilde (plt:13000)düşmesi üzerine hastada HİT olduğu düşünüldü. Heparin uygulaması na son verilerek hastada sitratlı hemofiltrasyona gecildi. Sitratlı hemofiltrasyon uygulaması sonrası hasta platelet değerleri normale döndü. (Plt.72000)Uygulama boyunca serum kalsiyum düzeyi yakın takip edildi. Derin ven trombozu için hastaya fondaparinux verildi. Hasta yatışının 27. Günde ex oldu. SONUÇ : Heparine bağlı trombositopeni hayatı tehdit eden ciddi bir tablodur. Erken tanı ve doğru tedaviyle hastanın kliniği ve laboratuar bulguları dramatik şekilde düzelmektedir.