15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
DİŞ PROTEZ TEDAVİSİNDEN SONRA OLUŞAN ASPİRASYON PNÖMONİSİ
KORHAN KOLLU 1 HASAN ŞENAY 1 TURGUT TEKE 1

1- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ YOĞUN BAKIM BİLİM DALI
 
Özet:

GİRİŞ: Aspirasyon; oroferangeal, gastrik içerik yabancı partikül ya da sıvıların larenks ve alt solunum yollarına geçmesi durumudur. Aspirasyon sonucunda kimyasal ya da bakteriyel pnömoni kliniği oluşması beklenen bir durumdur. Orofarengeal aspirasyonu engelleyen en önemli savunma mekanizması yutma fonksiyonu ve öksürük refleksidir. İleri yaş, nörolojik defisit, azalmış koruyucu refleksler gibi birçok faktör aspirasyon riskini artırmaktadır.  

OLGU: Acil servise nefes darlığı şikayetiyle başvuran KOAH tanılı 86 yaşındaki erkek hastanın öksürük, ateş, hemoptizi şikayeti yoktu. Anamnezinde yaklaşık 1 ay önce diş protezi tedavisi yaptırdığı öğrenildi. Fizik muayenesinde genel durumu orta, bilinç açık, koopere, oryante, takipneik solunumu mevcuttu. Ateş:36.5, Nb:89/dk, TA: 85/50 mmHg, SS:32/dk SpO2:%74 idi. Dinlemekle bilateral solunum sesleri azalmış, ekspiryum uzun, sağ akciğer alt zonda ral mevcuttu. Hastanın AKG: pH: 7,326, PCO2: 39,1 PO2:49,5 cHCO3(P)c: 19.9   K+ 4,9, Hb12.2, SO2:67,7  FMetHb 0,4  Lactate 2,1 idi.  Biyokimyasında glukoz:188 mg/dL, üre:160 mg/dL, kreatinin:1.78 mg/dL, Na:135, K:5,2  Klor:104 Ca:8,3 Albumin: 2,5 LDH:347 idi. PA akciğer grafisinde sağ akciğer orta ve alt zonda infiltrasyonu mevcuttu. Acildeki toraks bt de sağda hiperekojenik parlak noktasal lezyon, plevral effüzyon, konsolidasyon ve atelektazi saptandı. Hastanın mevcut klinik radyolojik ve biyokimya sonuçlarıyla, yabancı cisim aspirasyonu ön tanısı konularak yoğun bakım ünitesine alındı. Fleksible bronkoskopi yapılan hastanın sağ ana bronş alt segmentinde yabancı cisim (diş protez materyali) ve distalinde organize olmuş enfeksiyon bulguları görüldü. Hastanın takiplerinde mevcut durumu septik şoka ilerledi ve hasta yatışının 21. gününde septik şok nedeniyle ex oldu.

SONUÇ: Aspirasyon pnömonisi hayatı tehdit eden ciddi bir klinik tablodur. Erken tanı ve hedefe yönelik tedavide görüntüleme ve bronkoskopiden fayda görülebilir.