15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
TOTAL ATELEKTAZİ: OLGU SUNUMU
SARİYYA MAMMADOVA 1 GÖKÇE AKMAN KÖSE 1

1- T.C. ÖZEL EREĞLİ ANADOLU HASTANESİ
 
Özet:

49 yaşında KOAH tanısı olan kadın hasta, uzun süreli oksijen tedavisi,  BPAP ve nebulizatör kullanmakta.  Hasta nefes darlığı, öksürük ve balgam şikayetleri ile dış merkez Acil Servise başvurmuş. Yapılan tetkikler sonucunda hasta yoğun bakım ihtiyacı olması sebebiyle  hastanemize sevkedildi.  Toraks BT sonucunda hasta opere değil ise sol akciğer total atelektatik ve mediasten sola deviye olarak raporlanmış olup, görüntülerde kollabe akciğer dokusu izlenmiyordu.  Hastanın anamnezi derinleştirildiğinde oprasyon geçirmediği anlaşıldı,  eski sonuçları incelendiğinde ise  agenezi hikayesinden uzaklaşıldı. Son 5-6 aydır çoklu hastane başvurusu olan  hastaya birkaç kez sol akciğer atelektazisi tanısı konmuş ve yüksek PEEP destekli NIMV uygulanmış olduğu anlaşılmıştır.YBÜ takibinde NIMV başlanan hastaya yatakbaşı fiberoptik bronkoskopi(FOB) yapıldı. Sağ sistem subsegmentlerine kadar açık izlendi, sol ana bronş endobronşiyal lezyon(EBL) ile tam tıkalı idi. Distaline geçilemeyen lezyondan forseps ile mukoza biyopsisi alındı. Patolojik tanı sonucu adenokarsinom ile uyumlu gelen hastanın genel durumu düzeldikten sonra  ileri tetkik ve tedavi planı açısından üst merkeze yönlendirildi. Sonuç: Akciğerin malign neoplazileri ebdobronşiyal lezyonlar şeklinde gelişip parsiyel veya total atelektazilere neden ola bilmektedir. Yoğun bakım ünitelerinde klinik olarak solunum yetmezliği ile karşılaştığımız bu hastalarda tanının kesinleştirilmesi ve uygun durumlarda endobronşiyal tedavilerin uygulanması açısından yatakbaşı fiberoptik bronkoskopi işlemi başarıyla uygulanabilir.
Anahtar kelimeler: total atelektazi, endobronşiyal lezyon, fiberoptik bronkoskopi.