15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
PONS KANAMASI: YOĞUN BAKIMDA AMANTADİN SULFAT VE FİZİK TEDAVİ ZAMANLAMASI: MUCİZE?
ERTAY BORAN 1 MERTAY BORAN 2 İSMAİL DİKİCİ 3

1- DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ
2- DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, GÖĞÜS CERRAHİSİ KLİNİĞİ
3- DÜZCE BİR UMUT ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ
 
Özet:

Giriş: Pons ve mezensefalon kanamaları kötü prognoza sahiptir ve %40-60 ölümle sonuçlanır. Amantadin sulfat(AS) koma hastalarında uyanmanın iyileştirilmesi amacıyla yoğun bakımlarda kullanılmaktadır. Serebrovasküler olaylardan sonra fizik tedavi genellikle yoğun bakım(YB) çıkışı sonrası 15-30 gün sonra başlanmaktadır. Pons kanaması geçiren ve YB’da AS ve erken fizyoterapi tedavisi alan hastayı sunuyoruz.Olgu: 45 yaşında ek hastalığı olmayan ve son 1 haftadır nonspesifik boyun ağrıları şikayeti olan erkek hasta ani motor fonksiyon kaybı ve ardından bilinç kaybı gelişmesi üzerine entübe edilip, ilk muane ve tetkiklerinde yüksek tansiyon ve mezensefalon-pons kanaması tespit edilmesi üzerine yoğun bakımıza kabul edildi. Hastanın kabulünde GKS 5 olup TA 210/110 mmHg idi. Kranial tomografide(BT) mesensefalon-pons u içine alan 2,97x1,57 cm boyutunda hematom tespit edildi. Laboratuvar sonuçları normal değerlerdeydi. Hastaya iv antihipertansif ve pentotal infüzyonu başlandı. Medikal tedavide mannitol, k vitamini, taze donmuş plazma, traneksamik asit, hidrasyon uygulandı. Hastaya AS başlandı. Pentotal infüzyonu 12saat sonra kesildi. Kontrol BT de kanamanın sınırlandığı görüldü. Hastanın bilinci, kabulün 3.ci gününde açıldı ve hasta ekstübe edildi. Nörolojik muayenede GKS:14, sağ santral fasial paralizi, yutma güçlüğü, öksürme zorluğu, okuler parezi, dizartri ve ekstremitelerde solda daha fazla olmak üzere güç kaybı tespit edildi. 4.cü günde bilinç düzeyi ve nörolojik bulgularda gerileme gelişmesi ve BT’nin olağan olması üzerine AS kesildi ve gerileyen nörolojik bulgular düzeldi(GKS 15). Hastaya gelişinin 5.ci gününde yoğun bakımda fizik tedavi başlandı(solunum, yutma, yüz kasları,dil, göz, ektremite fizyoterapisi). Hasta 8. Günde YB’dan servise çıkarıldı ve fizik tedavi devam etti. Hastada tüm nörolojik fonksiyonlarda hızlı iyileşme ve kontrol BT’lerde hematom alanın küçüldüğü görüldü. Kabulünün 17. gününde hastada destekle yürüme, rahat solunum, sadece sıvılara karşı kısmı yutma zorluğu mevcuttu ve BT’de hematomun tamamen yok olduğu görüldü. Hasta fizik tedavi merkezinde rehabilitasyona devam etti ve serebrovasküler olaydan 2 ay içinde basketbol, futbol oynar duruma geldi. Sonuç: Hipertansif pons kanaması çoğunlukla yüksek morbidite ve mortaliteye sahip olsa da zamanında doğru tedavi ile mucizevi iyileşme gösterebilir. YB’da amantadin sülfat kullanımı dikkatli takip edilmeli ve serebrovasküler inme sonrası erken başlanan fizik tedavi hızlı iyileşme sağlayabilir. Anahtar kelime: pons kanaması, koma, amantadin sülfat, fizik tedavi Şekil 1: hastanın BTleri:ilk-->son BT