15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
RENOPULMONER SENDROMLU GENÇ OLGU
TUĞBA YÜCEL 1 MUSTAFA AKKER 2

1- ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİMDALI
2- ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ERİŞKİN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ
 
Özet:

GİRİŞ: Yoğun bakım ünitelerinde akut böbrek yetersizliği ve akut solunum yetersizliğine sık rastlanılmaktadır. Bu iki durumun aynı hastada gözlenmesi, renopulmoner sendromun habercisi olabilir. Renopulmoner sendromda, pulmoner hemoraji ve/veya akut respiratuar distres sendromu ile birlikte renal replasman ihtiyacına yol açabilen akut böbrek yetersizliği meydana gelir. Hastalar yoğun bakım ünitesine  kabul edilmesini gerektiren akut solunum yetersizliği ve / veya akut böbrek yetmezliği ile başvurabilirler. Hastalar erken teşhis ve tedavi ile yoğun bakım ünitesinden sekelsiz taburcu olabilmektedir. 

OLGU: Bilinen kronik bir hastalık öyküsü olmayan 23 yaşındaki erkek hasta akut böbrek yetersizliği nedeniyle nefroloji servisinde takip edilirken ağır hipoksemi ve PaO2/FiO2 oranı 65 olması üzerine erişkin yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Entübasyon tüpünden masif hemoptizi olan hastanın toraks bilgisayarlı tomografisinde bilateral, tüm zonlarda yaygın alveoler dansite artışları izlendi. Renopulmoner sendrom düşünülerek gönderilen vaskülit panelinde anti-gbm antikoru 1/32 titre ile pozitif saptanması üzerine good pasture sendromu düşünüldü. Pulse steroid ve plazmaferez tedavisi ile klinik tablosu düzelen hasta servise taburcu edildi. 

SONUÇ:Yoğun bakım ünitesinde takip edilen hastalarda akut böbrek yetersizliği ve akut solunum yetersizliği gelişmesi durumunda renopulmoner sendrom ayırıcı tanıda düşünülmelidir.Çünkü tanı ve tedavideki gecikmeler mortalite ile ilişkilendirilmiştir.