15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
KARDİYAK ABLASYON SIRASINDA ARREST OLAN HASTANIN ECMO İLE HAYATA DÖNÜŞÜ
SEMA SARI 1 Müçteba Can 1 ŞERİFE BEKTAŞ 1

1- TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ, YOĞUN BAKIM KLİNİĞİ, ANKARA
 
Özet:

 

GİRİŞ: Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO), kalp cerrahisinde rutin olarak kullanılan kardiyopulmoner bypass devresinin bir tür modifikasyonu olup, pulmoner ve/veya kardiyak yetmezliği olan hastalarda başka bir tedavi seçeneği olmadığı ya da başarısız olduğu durumlarda alternatif bir tedavidir. ECMO, konvansiyonel yöntemlere dirençli kardiyak arrest vakalarında da kardiyopulmoner resusitasyon (CPR) için umut vericidir. Bu olguda, ablasyon işleminde kardiyak arrest gelişen hastaya CPR sırasında ECMO uygulaması anlatılmıştır.

OLDU: 47 yaşında iskemik kardiyomyopatisi olan erkek hastada sık ventriküler fibrilasyon atakları geçirmesi nedeniyle ablasyon kararı alınmıştır. Ablasyon esnasında tekrar ventriküler fibrilasyona girip kardiyopulmoner arrest gelişmiştir. CPR’ a cevap vermeyen hastada 30. dakikada veno-arteriyel ECMO’ya geçilmiştir. Kalp ritmi normale dönüp mekanik ventilatör ve ECMO desteği altında yoğun bakıma alınmıştır. Vital bulguları normale dönen hasta ertesi günü ECMO’dan ve mekanik ventilatörden ayrılmıştır. 2 gün sonra da sekelsiz olarak taburcu edilmiştir.

SONUÇ: ECMO son yıllarda teknolojideki gelişmelerle birlikte daha düşük komplikasyon oranları ile daha sık kullanılan bir yöntem haline gelmiştir. CPR’ a cevapsız arrest vakalarında da bu vakada olduğu gibi yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır. Yeni gelişmelerle ECMO komplikasyonlarının daha da azalması ile kardiyopulmoner arrest vakalarında rutin uygulamalardan biri haline geleceği düşünülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER: ECMO, kardiyopulmoner arrest, kardiyak ablasyon