15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
KARACİĞER TRANSPLANTASYONU SONRASI NON-BİYOLOJİK HEMOPERFÜZYON KOLONU DENEYİMİMİZ
SERDAR YAMANYAR 1 ERBİL TÜRKSAL 1 SEMA TURAN 1 DİLEK KAZANCI 1

1- TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Özet:

 GİRİŞ: Günümüzde akut karaciğer yetmezliği sık görülen bir hastalık olmakla birlikte hepatik ensafalopati, hepatorenal sendrom ve çoklu organ yetmezliği ile hastalar kaybedilmektedir. Hemoperfüzyon kolonları karaciğerin iyileşmesine süre kazandırması, transplantasyona köprü tedavisi amacı ile kullanılmaktadır. Bu olgu sunumunda toksik hepatite bağlı karaciğer transplantasyonu yapılan daha sonra hepatik arter trombozu nedeni ile acil çağrıya çıkılan hastada hemoperfüzyon kolonu deneyimimizi paylaştık.

OLGU: Sarılık ve bilinç bulanıklığı olan 53 yaşında kadın hasta acil servise başvurusu sonrası gastroenteroloji yoğun bakıma yatırıldı. NSAİİ bağlı toksik hepatit tanısı kondu. Ensefalopatisi olan child pugh sınıf C, MELD skoru 35 olan hastaya yatışının  12.gününde karaciğer transplantasyonu yapıldı. Post op 4.gün septik şok gelişti. Hastanın tedavisi düzenlenip akut böbrek yetmezliği nedeni ile sürekli renal replasman tedavi başlandı. Post op 6.gün hastanın vasopressör desteği kesildi. Kanda ESBL + Klebsiella üremesi oldu. Enfeksiyon belirteçleri ve bilurubin dışında karaciğer fonksiyon testleri normal olan hastanın post op 9.gün karaciğer enzimlerinde ani yükselme gelişmesi üzerine yapılan doppler usg ve dinamik tomografide hepatik arterde tromboz olduğu görüldü ve acil çağrıya çıkıldı. Hastaya plazmaferez ile birlikte  3 gün 5’er saat non biyolojik hemoperfüzyon kolonu   sürekli veno-venöz hemodiyafiltrasyona paralel olarak uygulandı. İşlem öncesi ve 3.gün sonu karaciğer enzimleri tablo 1’de gösterilmiştir.Hastanın PO2/FiO2 oranında ve  ortalama arter basıcında değişiklik olmadı. Platalet düzeyi düştü.Hasta post op 18.gün septik şoka girdi  ve post op. 20.gün septik şok nedeni ile kaybedildi.

 

İşlem Öncesi öncesi

 

İşlem sonrası

 

Bilirübin (total/direkt)

43 /30

33 /29

AST

2667

278

ALT

1562

651

Protrombin Zamanı

17,5

25,2

CRP

181,39

44,7

 

SONUÇ: Septik şok sonrası hepatik arter oklüzyonu nedeni ile akut hapatik yetmezlik gelişen hastada uyguladığımız tedavi sonrası total biluribin, alt, ast  sevisinde azalma görülmekle beraber protrombin zamanı artmıştır. Hastaya aynı anda plazmaferez uygulanması tedaviye yanıtı anlamakta zorluklar yaratmakta ancak çalışmalarda beraber kullanımının daha efektif olduğu görülmektedir. Transplantasyon sonrası akut yetmezliklerde kullanımında prospektif randomize çalışmalar gerekmektedir.