15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
TRAKEOSTOMİDEN GÜMÜŞ KANÜLE GEÇİLME AŞAMASINDA GELİŞEN MASİF KANAMA OLGUSU
SEMA SARI 1 İBRAHİM MUNGAN 1 BÜŞRA TEZCAN 1

1- TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, YOĞUN BAKIM KLİNİĞİ, ANKARA
 
Özet:

GİRİŞ: Perkütan dilatasyonel trakeostomi (PDT), uzun süre mekanik ventilasyon gerektiren yoğun bakım hastalarında, son yıllarda rutin bir uygulama haline gelmiştir. Bu uygulama; pulmoner ölü boşluğu azaltması, hastalara mekanik ventilatörden ayrılma sürecinde konfor sağlaması, sedasyon ihtiyacını azaltması gibi faydaları yanında, cerrahi trakeostomiye göre kısa girişim süresine ve daha az komplikasyon oranına sahip olması nedeniyle de tercih edilir. Tüm bu avantajlarına rağmen işlem sırasında ve sonrasında çeşitli komplikasyonlar da gelişebilmektedir. Bu çalışmada PDT sonrası trakeostomiden gümüş kanüle geçilme aşamasında kanama gelişen bir olgu sunulmuştur.

OLGU: Koroner bypass operasyonu yapılan 57 yaşında erkek hastada, postoperatif uyanıklık olmaması üzerine çekilen bilgisayarlı tomografide multipl enfarkt saptanmıştır. Postoperatif 5. gününde halen ekstübe edilememesi üzerine de bronkoskopi eşliğinde PDT açılmıştır. İşlem sırasında ve hemen sonrasında herhangi bir komplikasyon gelişmemiştir. Glaskow Koma Skalası 6’dan 10’a çıkan, spontan solunumu olan hastada postoperatif 9. günde gümüş kanüle geçilme kararı alınmıştır. Gümüş kanüle geçildikten 12 saat sonra ani başlayan masif hemoptizi görülen hastada önce solunum, sonra kardiyak arrest gelişmesi üzerine endotrakeal entübasyon yapılmıştır. Beş dakika kardiyopulmoner resusitasyon ile normal hemodinami ve ritme dönen hastanın muayenesinde trakeostomi bölgesinde aktif arteriyel kanama tespit edilmiş ve bu kanama, kulak burun boğaz hekimi tarafından yatak başında koterize edilerek durdurulmuştur. Bronkoskopi ile akciğer temizliği sağlanmıştır. Hemodinamisi stabil seyreden hasta 7 gün sonra ekstübe edilerek servise devredilip postoperatif 34. günde de taburcu edilmiştir.

SONUÇ: Kanama, genellikle perkütan trakeostominin erken dönem komplikasyonu olarak görülmektedir. Ancak bu vakada erken dönemde kanama olmayıp trakeostomiden dekanülasyon sırasında meydana gelmiştir. Gümüş kanül, hastayı trakeostomiden ayırma aşamasında sık uygulanan bir yöntemdir. Bu vakada gümüş kanülün trakeayı erode ederek kanamayı başlattığı düşünülmüştür. Gümüş kanüle geçiş aşamasında ve sonrasında da kanama görülebileceği göz önünde bulundurulup özellikle kanama diatezi bulunan hastalarda daha dikkatli olunmalıdır.

ANAHTAR KELİMELER: Perkütan dilatasyonel trakeostomi, gümüş kanül, kanama