15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
OLGU SUNUMU: GEBELİKTE EPİLEPSİ İLAÇLARININ ALIMININ KESİLMESİ PROBLEMİ
GURBAN İLDAROV 1 YEŞİM ŞERİFE BAYRAKTAR 1 HASAN ÖZKAYA 1 ASLI AÇIKGÖZ 1 İSKENDER KARA 1 ATEŞ DUMAN 1 JALE BENGİ ÇELİK 1

1- SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 
Özet:

 Giriş:

Gebelikte bazı ilaçların kullanımı kesinlikle zararlıdır. Bunun için FDA gebelikte kullanılan ilaçları bes gruba (Kategori A,B,C,D,X) ayırmıştır. Gebelikte kullanılmaması gereken bazı epileptik ilaçlar genelde kategori D’ye girmektedir. Bu grupta ilaçlar fetüs veya anne için zararlı fakat kesinlikle kullanılması gerekiyorsa kar zarar hesabı yapılarak kullanılabilirler.

Biz bu olguda gebe olduğu için anti epileptik ilaçlarını kullanmayan bir hastadaki yoğun bakım deneyimimizi paylaşmak istedik.

Olgu Sunumu:

Bilinen epilepsi hastalığı mevcut olan 31 yaşında bayan hasta Valproik asit ve Okskarbazepin kullanıyormuş. Aynı zamanda 21 haftalık gebe olup antiepileptik ilaçlarını kullanmayı bırakmış. Kahvaltı sonrası epileptik nöbet geçiren hastaya yaklaşık yarım saat evde yakınları tarafından müdahale edilmiş. Daha sonra 112 aranmış ve hasta evde entübe edilmiş. Hastanemiz nöroloji yoğun bakım ünitesine kabul edilip mekanik ventilatörde takip edilmeye başlanmış. Kadın doğum tarafından değerlendirilen hastaya yapılan ultrasonda fetüs normal olarak değerlendirilmiş. Hemodinamisi ve oksijenasyonu kötü olduğu için akciğer grafisi çekilmiş ve sol akciğerde atelektazi? ödem? tespit edilmiş. Genel durumu daha kötüleşen hasta Anesteziyoloji yoğun bakım ünitesine alındı.

Kabulünde genel durum kötü, bilinç kapalı, GKS:6 olan hasta monitorize edildi. Mekanik ventilatörde oksijenasyonu düşük idi. Mekanik ventilatör uyumsuzluğu için düşük doz sedasyon başlandı. Hipotansif olduğu için santral kateter takılıp sıvı tedavisi ve noradrenalin infüzyonu başlandı. Sol akciğerde havalanma olmadığı için göğüs cerrahisi tarafından bronkoskopi yapıldı fakat normal tespit edildi. Kardiyolojinin yaptığı EKO’da EF:%60, TY:minimal, PAB:30 mmHg tespit edildi. Yatısının 2. gününde vajinal kanaması başladı ve spontan abortus oldu. Abortus sonrası hastanın oksijenasyonu ve hemodinamisi daha stabil seyretmeye başladı. Yatışın 5. gününde extübe edildi. Oral beslenme başlanan hasta mobilize edildi. Gelişen deliryum tablosu serebral hipoksi dönemine bağlandı ve haloperidol tedavisi başlandı. Hasta pnomoni tedavisi açısından göğüs hastalıkları servisine devir edildi.

Sonuç:

Gebelikte mutlak kullanılması gereken ilaçlar hekim önerisi olmadan kesilmemelidir. Kar zarar hesabı yapılarak hekim tarafından verilebilecek olan antiepileptik ilaçlar gebelikte hayati önem arzeder.