15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
KALP CERRAHLARININ KORKULU RÜYASI: POSTOPERATİF RENAL HASAR.
MİNE ALTINKAYA ÇAVUŞ 1 ŞERİFE GÖKBULUT BEKTAŞ 1 ASLI DEMİR 1

1- TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YOĞUN BAKIM KLİNİĞİ
 
Özet:

  

 
Kardiyak cerrahi, sonrasında birçok önemli komplikasyonun olduğu karmaşık patofizyolojik durumlar içerir. En önemli komplikasyon olan böbrek yetmezliği artmış morbidite ve mortalitaden sorumludur. 2016-2018 yılları arasında hastanemizde yapılan 2600 açık kalp ameliyatı geçiren hastaların 105 tanesinde, postoperatif renal yetmezlik gelişmiştir. Bu durum; erkek cinsiyet, diabet ve periferik damar hastalığı, önceden geçirilmiş miyokard enfarktüsü, kötü ejeksiyon fraksiyonu (<%50), anemi, kontrast madde maruziyeti, nonsteroid antiiflamatuar (NSAİ) ve antihipertansif ilaçlar, uzamış kardiyopulmoner baypas (KPB) süresi ile ilişkilidir.
 
Sonuç olarak araştırmamızda postoperatif dializ gerektiren böbrek yetmezliği için riskli olabilecek perioperatif durumlar; erkek cinsiyet, diabet ve periferik damar hastalığı, önceden geçirilmiş miyokard enfarktüsü, kötü ejeksiyon fraksiyonu (<%50), anemi, kontrast madde maruziyeti, NSAI ve antihipertansif ilaçlar, uzamış KPB süresi  olarak gözlenmiştir. Literatürde risk faktörü olarak değerlendirilen birçok etyolojik faktörün hasta grubumuzda mevcut olduğu açıktır. Bu bilgiler ışığında hastalarımızdaki renal hasarlanmanın etyolojisinde hem preoperatif özelliklerin, hem de intraoperatif faktörlerin rol oynamış olduğunu düşünmekteyiz.
 
Kardiyak cerrahi; tüm organ perfüzyonlarının etkilendiği karmaşık patofizyolojik durumları içermektedir. Peroperatif hastalarda birçok komplikasyon gelişmektedir. Bunlardan en önemlisi böbreğin çeşitli derecelerdeki yetmezlikleri olup, ameliyat sonrası sağ kalımı etkileyerek, mortaliteyi arttırmaktadır.