15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
LVAD(LEFT VENTRİKÜLER ASSİST DEVİCE) SONRASI KRANYAL KANAMA GELİŞEN İKİ OLGUDA TRAKEOSTOMİ DENEYİMİMİZ
MİNE ALTINKAYA ÇAVUŞ 1 ŞERİFE GÖKBULUT BEKTAŞ 1 SEMA TURAN 1

1- TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YOĞUN BAKIM KLİNİĞİ
 
Özet:

 Kalp transplantasyonlarının sayısı son yıllarda azaldı ve implante edilen sol ventrikül destek cihazlar (LVAD) ‘ın sayısı belirgin olarak arttı. Ek olarak bu hastaların mevcut durumlarından dolayı, yoğun bakım ve mekanik ventilasyonda kalış süreleri artmaktadır. Bu hastalara uzamış mekanik ventilasyon ihtiyacı nedeniyle perkütan dilatasyonel trakeostomi uygulanmaktadır. Antikoagülan tedavi alması nedeniyle periprosedüral dönemde komplikasyonlar meydana gelebilmektedir.klinik takiplerinde antikoagulan alan, intrakranial kanama geçirmiş 2 olguya trakeostomi açtık. Bu 2 olgu sunumunda; antikoagülan rejimine ve buna karşılık gelen periprocedural kanama komplikasyonlarına vurgu yapmak için, LVAD( sol ventrikül asist device) hastalarında PDT ile yaşadığımız deneyimi sunumayı amaçladık. 28 ve 32 yaşındaki hastalara LVAD sonrası mekanik ventilatör ihtiyacı uzadığı için perkütan trakeostomi uygulandı. Minor kanama dışında komplikasyon olmadı. 

Sonuç:

 
LVAD takılmış olan hastalar YBÜ’ de karşımıza sıklıkla çıkmaya başladı. Bu hastaların komplike durumları nedeniyle yatış süreleri uzamakta ve MV desteği ve gerekli girişim sayısı artmaktadır. Uzamış entübasyon da trakeostomi gerekliliğini doğurmaktadır. Antikoagülan tedavi almak zorunda olan bu hastalarda kanama komplikasyonu gözardı edilemez.