15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
100 ÜNİTE KRİSTALİZE İNSULİN INTRAVENÖZ PUŞE- ERİŞKİN YOĞUN BAKIMDA ÇOCUK HASTA
GÖKŞEN ÖZ 1 BURCU TUFANOĞULLARI ERDOĞAN 1

1- KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ
 
Özet:

Giriş: Hastanemiz Anestezi Yoğun Bakım Ünitesinde, çocuk yoğun bakım ünitesinde yer olmadğı durumlarda genellikle kafa ve/veya genel vücut travması olan ve postoperatif major cerrahi geçiren çocuk hastalar takip etmekteyiz. Postoperatif  çocuk hastanın erişkin yoğun bakıma beklenmedik bir nedenle kabulünün gerekmesi ve erişkin yoğun bakımda çocuk hasta bakımını tartışmak amacıyla bu olgumuzu sunduk.

Olgu: 6 yaşındaki erkek hasta düşme sonucu meydana gelen sol dirsek kırığı nedeniyle acil şartlarda genel anestezi altında operasyona alındı. Kan biyokimyasında kan şekerinin yüksek görülmesi nedeniyle operasyon sırasında parmaktan kan şekeri ölçümü yapıldı. Kan şekerinin 357 mg/dL gelmesi üzerine 1 ünite kristalize insülin yapılması planlanmıştı ancak 1 ünite yerine 1ml(100 IU/ml) kristalize insülin (ActrapidHM,Novo Nordisk)  yapıldığı için ekstübe halde yoğun bakıma kabul edildi. Hasta yoğun bakıma alındıktan sonra ilk gün 30 dakika aralarla kan şekeri takibi ve takibe göre %10 dekstroz solüsyonu infüzyonu yapıldı. Kan şekeri ölçümlerinde ölçüm 50 mg/dl altına hiç düşmemesine rağmen 2 kez hipoglisemi belirtileri nedeniyle intravenöz puşe dekstroz gönderildi. Kan şekerinin 50 mg/dL’nin altına inmesi halinde yapılmak üzere Glukagon enjektörü hazırda bekletildi. Kan insülin düzeyi 192 mU/L olarak ölçüldü. Hastanın oral alımı operasyondan 4 saat sonra açıldı, kan şekeri düzeyi sabit oldukça ve hastada herhangi bir hipoglisemi belirtisi izlenmedikçe kan şekeri ölçümü aralıkları açıldı; 3. gün kan insülin düzeyi 34.9 mU/L ölçüldü, sadece oral beslenme ile kan şekerinde düşme görülmemesi üzerine ortopedi servisne gönderildi, ertesi gün taburcu olan hasta bir hafta sonra pediyatrik endokrinoloji bölümüne kontrol önerilerek taburcu edildi.

 

Sonuç: Saddece ülkemizde değil gelişmiş ülkelerde de erişkin yoğun bakımlarda pediyatrik hasta takibi yapılabilmektedir (1). Finlandiya’da 2016 yılında yapılan bir çalışmada pediyatrik mortalite oranlarının pediyarik yoğun bakımlarda erişkin ünitelerine göre anlamlı derecede düşük olduğu belirtilmiştir(1). İsveç’te yapılan bir çalışmada ise yoğun bakımda kısa yatış süresi gereken pediyatrik  hastalarda, mortalite riskinin düşük olduğu ve pediytarik yoğun bakıma transferden ek fayda sağlamayacağı belirtilmiştir(2).