15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
TEKRARLAYAN ASPİRASYON PNÖMONİSİGEÇİRMESİ SEBEBİYLE PONSTA KAVERNÖZ HEMANJİOM OPERASYONU ERTELENEN HASTAYA ASPİRASYONU ENGELLEMEK İÇİN ERKEN PEG AÇILMASI UYGULAMASI
MURAT AKTAŞ 1 FİLİZ AKTAŞ 2 TURGUT TEKE 1 KORHAN KOLLU 1

1- NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ YOĞUN BAKIM BİLİM DALI
2- SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Özet:

Çift taraflı vokal kord paraizisi zamanında müdahale edilmezse ölümcül oldğu gibi tek taraflı vokal kord paralizisi de tekrarlayan aspirasyon pnömonisi gibi ciddi sorunlar doğurabilir. Bu vakamızda tekrarlayan aspirasyon pnömonisi sebebiyle planlanan beyin cerrahi operasyonu birkaç kez ertelenmek zorunda kalan hastaya yaklaşımımzı sunmak istiyoruz.

82 yaşında bayan hasta solunum sıkıntısı sebebiyle acil servise getirildi. Acil serviste çekilen beyin,boyun  ve toraks BT görüntülemesinde tektarflı vokal kord paralizisi,aspirasyon pnömonisi ve  cerebellar-pons bölgesinde kavernöz hemarajik alanlar izlendi. Çekilen MR görüntülenmesi sonucunda cerebellar ve pons bölgelerinde kavernöz hemanjiom gözlendi. KBB ve Beyin Cerrahisi klinikleri tarafından değerlendirilen hasta için vokal kord paralizisi ve kavernöz hemanjiom için acil cerrahi müdehale düşünülmedi. Bununla birlikte Beyin cerrahisi kliniği tarafından operasyonun mutlaka gerekli olduğu; opere edilmezse ilerde hastanın cerebellar-pons hemorajisinin tekrarının ölümcül olabileceği ifade edildi. Ancak aspirasyon pnömonisinin hastada post operatif mortaliteyi bariz arttırdığı belirtilerek ; bu sebeble operasyon  pnömoni iyileşene kadar ertelenmesi önerildi.Solunum sıkıntısı ilerleyen hasta entübe edilerek Göğüs Hastalıkları yoğun bakım ünitesine alındı. Yoğun bakım yatışının 4. gününde ekstübe edilen hastanın oral yolla beslenme denemelerinde aspire ettiği izlendi.tekarlayan aspirasyon pnömonisi sebebiyle operasyonun ertelenmesi hastanın hayatını tehlikeye düşüreceği iç,in hastaya yoğun bakım yatışının 6. gününde Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG) açıldı. 7. günde enteral beslenmeye başlandı.  Yoğun bakımda aspirasyon pnömonisi sebebiyle takip edilmeye devam eden hastanınsolunum paterninin düzeldiği ; pulmoner  infiltasyonun kaybolduğu ve laboratuar sonuçlarının düzeldiği görüldü. Yoğun bakım yatışının 28. gününde hasta opere edilmesi için Beyin Cerrahi kliniğine yönlendirilerek taburcu edildi.

 Cerebellar kavernöz hemanjiom (PKH) tonsiller herniasyon gibi ölümcül durumlar oluşturabilir. Klinikte bulantı kusma dizatrik konuşma ataksi ve herniasyon bulguları görülebilir. Pons bölgesinde görülen hemanjiomlar ise zamanında müdahale edilmezse daha ölümcül olabilir.  Klavuzlarda enteral beslenmenin oral yolla 2-3 hafta sağlanamadığı hallerde PEG açılması önerilmektedir. Ancak bu vakada olduğu gibi bazen PEG’in erken açılması hasta için daha faydalı olabilmektedir.