15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
SEPSİS YÖNETİMİNDE EKSTRAKORPOREAL SİTOKİN HEMADSORBSİYON TEDAVİSİ DENEYİMLERİMİZ
LALE KARABIYIK 1 BURHAN SAMİ KALIN 1 ÖZGE NADASTEPE 1 EDA MACİT AYDIN 1

1- GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİ YOĞUN BAKIM BİLİM DALI
 
Özet:

Giriş: Yüksek mortalite oranlarıyla önemli bir sağlık problemi olan sepsiste inflamatuvar sitokinler dokularda ve kan dolaşımında aşırı düzeylere yükselmektedir. İnflamatuvar sitokinlerin uzaklaştırılması için ekstrakorporeal sitokin hemadsorbsiyon (ESHA) tedavisi uygulamasının yararları tartışılmaktadır. Bu çalışmada sepsis için hemadsorbsiyon tedavisi uygulanan olgu serisinde ESHA tedavisi deneyimlerimiz değerlendirilmiştir.

Olgular: Olgu-1: Yüksekten düşme nedeniyle acil servise getirilen 41 yaşındaki erkek multitravma hastasının yoğun bakım ünitesinde takibi sırasında sepsis gelişti. Çekilen EEG’sinde sepsise sekonder metabolik ensefalopati düşünüldü. Hastaya primer tedavilerine ek olarak üç gün ardışık, 4 saat süreli ESHA tedavisi uygulandı. Olgu-2: Polisitemia vera tanısı olan 65 yaşında erkek hastada ağaçtan düşme sonrasında T12-L4 seviyelerinde fraktürler tespit edildi. Trakeostomize mekanik ventilasyonda takip edilen hastada septik şok tablosuna yönelik tedavisi düzenlendi. Ek olarak hastaya ardışık üç gün, 4 saat süreli ESHA tedavisi uygulandı. Kliniği düzelen hasta palyatif bakım merkezine gönderildi. Olgu-3: Kronik böbrek yetmezliği tanılı 70 yaşında kadın hastada, mesane malignitesi nedeniyle sistektomi ve nefrektomi sırasında hemorajik şok gelişti. Postoperatif sepsis gelişmesiyle ardışık üç gün, 4 saat süreli ESHA tedavisi uygulandı. İşlem sonrasında hemodinamik ve klinik olarak düzelme görülen hasta ekstübe edilerek servise devredildi. Olgu-4: Yüksek ateş (38-39 °C), halsizlik ve bilinç değişikliği ile acil başvurusu olan hastanın yapılan LP işlemi ile menenjit dışlandı. Hastaya ampirik olarak uygun antibiyoterapi başlandı. Sepsise yönelik alınan kültür sonuçlarında üreme saptanmadı. Odak tespit edilemeyen ve mekanik ventilasyonda takip edilen hastada septik şok tanısı ile iki gün ardışık, 4 saatlik sitokin hemadsorbsiyon tedavisi uygulandı. Olguların tedavi sürecindeki tıbbi durumları tabloda sunulmuştur.

Sonuç: ESHA tedavisinin dirençli sepsis yönetiminde belirgin fayda sağladığı düşünülmektedir. İkinci ve üçüncü olgumuzda hemadsorbsiyon tedavisinin klinik ve laboratuvar düzelmeye olumlu katkısı olduğunu gözledik. ESHA tedavisinin yüksek maliyetine rağmen özellikle yaşam beklentisi yüksek yoğun bakım hastalarında doğru zamanlamayla göz önünde bulundurulması görüşündeyiz.

Anahtar kelimeler: Sepsis, sitokin, hemadsorbsiyon

Tablo-1

 

 

GKS

APACHE II

SOFA

Vp

pH

Laktat

CRP

Pct

Olgu-1

5

33

12

Yok

7.22

1.4

267

94

72.st

5

30

13

Yok

7.49

2.8

178

36.4

Olgu-2

6

21

18

Var

7.38

1.8

198

3.37

72.st

10

17

13

Yok

7.42

1.4

180

1.56

Olgu-3

6

27

17

Var

7.35

1.7

144

8.81

72.st

13

18

11

Yok

7.35

1.2

30.4

2.94

Olgu-4

4

39

17

Var

7.26

2.1

47.4

24.33

48.st

4

38

16

Var

7.07

2.1

130

10.37