15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi

7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı


 
YENİ HASTANE DEĞİŞİKLİĞİNİN ORTA-AĞIR KAFA TRAVMALI HASTALARDA MORTALİTEYE ETKİSİ
CANER SARILAR CANER SARILAR 1

1- KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ
 
Özet:

GİRİŞ: Yeni Hastane değişiklikleri özellikle yoğun bakım transferleri sonrasında morbitite ve mortalitede artışlar olabilmektedir.Biz bu geriye dönük çalışmada beyin cerrahisi yoğun bakımında takip edilen orta-ağır kafa travmalı (Glaskow koma skalası 9-13 orta,8 ve altı puan ağır kafa travması olarakdeğerlendirilmiştir)hastalarda mortalite oranlarını ve sayısını değerlendirdik. METOT:Ocak 2018 ile eylül 2018 arasındaki 45 orta-ağır kafa travmalı hasta değerlendirildi.Hastaların 19 tanesi erkek 26 tanesi kadın idi.Hastaların 25 tanesi taşınma öncesi 20 tanesi taşınma sonrası idi.Taşınma öncesi mortalite 25 hastadan 12 (%48) iken,taşınma sonrası 20 hastadan 15i(%75) idi ve istatiksel olarak anlamlıydı.Taşınma öncesi hasta yaşı ortalaması 53.1 taşınma sonrası 55.6 idi.Hastaların taşınma öncesi ateş ve enfeksiyon oranları % 60 iken taşınma sonrası % 65 idi ve istatiksel olarak anlamlı değildi.: SONUÇ:Bu çalışmamızda yoğun bakımların fiziksel olarak taşınma sonrası orta-ağır kafa travmalı hastaların mortalitesinin artığı görülmüştür.Ancak bu mortalite artışının enfeksiyona bağlı olduğu düşünülmemiştir.Diğer sebeblerin ve parametrelerin değerlendirilmesi gerekmektedir.