22 Kasım 2018, Perşembe

  SALON A SALON B SALON C
08:30-10:00 Yuvarlak Masa: Türkiye' de Yoğun Bakım Özelinde Sağlık Politikaları    
  Moderatörler: Melda Türkoğlu, İsmail Cinel     
  SB Temsilcisi - Semra Ulusoy Kaymak    
  SGK Temsilcisi - Mustafa Özderyol     
  TYB Derneği Temsilcisi - Mehmet Uyar, Ferda Kahveci    
  TDCY Derneği Temsilcisi - Arzu Topeli İskit, Bilgin Cömert    
10.00- 10.30 KAHVE ARASI
10:30-11:30 PANEL: Hastamda Sıvı Cevabı PANEL: Kritik Hastada Kafa İçi Basıncı  
  Oturum Başkanları: Lale Karabıyık, Mihal Kerci Oturum Başkanları:  M. Akif Topçuoğlu, Jale Bengi Çelik  
  Vena cavayı takip edelim mi? Ümit Karadeniz Klinik izlem - Onur Özlü  
  PPV mi? SVV mi? Didier Payen  Kafa içi basınç monitorizasyonu - M. Akif Topçuoğlu  
  Pasif bacak kaldırması - Seyed Hossein Ardehali Tedavi - Murat Sungur  
11:30-12:15 Dünya Kongresi Oturumu Uydu Sempozyumu ASTELLAS
Oturum Başkanı:  Halil Kaya Yorgancı
 
  Moderatör: Arzu Topeli İskit

Kritik hastalarda antifungal tedavi yönetimine yoğun bakım yaklaşımı - Murat Sungur

 
  Azerbaycan, Makedonya, İran, Romanya, Arnavutluk, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Ermenistan Anestezi ve Yoğun Bakım Dernek Temsilcileri Kritik hastalarda mikafungin deneyimi ve olgu paylaşımı - Mesut Yılmaz  
12.00-13.00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-14:30 PANEL: Geçmişten Geleceğe ARDS PANEL: Septik Şok   
  Oturum Başkanları: Ivan Bekavac, Turgay Çelikel Oturum Başkanları: Onur Özlü, Serdar Akpınar  
  Çalışmalardan neler öğrendik? Arzu Topeli İskit Sıvı mı vereyim? Vazopresör mü başlayayım? Zehra Nur Baykara  
  ARDS'de noninvaziv solunum desteği risk mi? Kazanç mı? Raffaele Scala Hiperkloremi neden zararlı? Ahmet Coşar  
  Mekanik ventilasyon tedavisinin optimizasyonunda 10 kural - Paolo Pasqualino Pelosi  Steroid: Ne zaman? Hangi hastaya? Gürhan Taşkın  
  Miyoreleksasyon - Nimet Şenoğlu En iyi doku perfüzyon göstergesi nedir?  Emre Karakoç  
14:30-15:00 KAHVE ARASI
15:00-16:00 PANEL:  Kritik Hastada Böbrekler PANEL: Beyin Ölümü  
  Oturum Başkanları: Ali Kemal Kadiroğlu, Rudin Domi Oturum Başkanları:  Seda Banu Akıncı, Gulam Rustamzada  
  ABH patogenezi: İnflamasyon X hipoperfüzyon - Didier Payen Klinik tanı ve testler - Seval İzdeş   
  Kardiyorenal sendrom - Lale Karabıyık Donör Bakımı - Pınar Zeyneloğlu  
  Diyaliz esnasında hipotansiyon: nasıl yönetilmelidir, nasıl önlenir? Ali Kemal Kadiroğlu Türkiye'de organ naklinde neredeyiz? Eyüp Kahveci  
16:00-16:30 KAHVE ARASI
16:30-18:00 Nasıl yapıyoruz? Mekanik Ventilasyonda Özel Uygulamalar 16:30-18:00 Nasıl Yapıyoruz? Sürekli Renal Replasman Tedavisinde Sitrat Antikoagülasyon  16:30-18:00 Nasıl Yapıyoruz? Sık Kullanılan Organ Destek Sistemleri ve Hemşirelik Yaklaşımı
  Oturum Başkanları: Emel Eryüksel, Serpil Öcal   Oturum başkanları: Pınar Zeyneloğlu, Defne Altıntaş    Oturum Başkanları:  Ebru Ortaç, Nuray Delen
16:30-16:50 PEEP titrasyonu - Serpil Öcal 16:30-16:50 Sitrat antikoagülasyon: Mekanizma ve  endikasyon - Pervin Hancı 16:30-17:00 Ekstrakorporal membran oksijenasyonu (ECMO) - Duygu Caferoğlu
16:50-17:10 Fonksiyonel reziduel kapasite (FRC) ölçümü ve klinik uygulamaları - Kazım Rollas 16:50-17:10 Şok ve karaciğer yetmezliğinde sitrat antikoagülasyonu kullanalım mı? Levent Yamanel 17:00-17:30 Renal Replasman Tedavisi - Nuray Delen
17:10-17:30 İndirekt kalorimetri ve klinik uygulamaları - Dorel Sandesc 17:10-17:30 Sitrat İntoksikasyonu tanı ve tedavisi- Cihangir Doğu 17:30-18:00 Tartışma
17:30-18:00 Pratik 17:30-18:00 Pratik  
18.15-18.45 Yuvarlak Masa: Uzmanlarıyla Tartışıyoruz:
Mekanik Ventilasyondaki Fizyolojik Parametreleri Pratikte Nasıl Ölçüyorum ?
Oturum Başkanları : Cenk Kıraklı
Dimitris Georgopoulos, Raffaele Scala